Društvo TečajCPP.com
Društvo za izobraževanje, 
osveščanje in oblikovanje.
Osredek pri Dobrovi 32, 1356 Dobrova
info@tecajcpp.com
Društvo TečajCPP.com
  Domov    Tečaj CPP    Testi CPP    Postanite član TečajCPP.com    FAQ in Ankete Društvo TečajCPP.com
Poiščite na TečajCPP.com 
   
Društvo TečajCPP.com
  :: No, pa začnimo...
Opravljanje vozniškega izpita
O avtošoli
Pomen izrazov
  :: Znaki in označbe
Znaki ki jih dajejo policisti + Triopan
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo
Svetlobni prometni znaki
Znaki za nevarnost
Znaki za izrecne odredbe
Znaki za obvestila
Dopolnilne table in drugi znaki
Označbe na vozišču
Uporaba rumene luči
  :: Vozilo v prometu
Označevanje udeležencev
Registrske tablice
Tehnični pregledi
Pnevmatike
  :: Uporaba vozil
Prevoz oseb
Prevoz tovora
Vleka
Vožnja in opojne substance
Prometne nesreče in EU poročilo
  :: Vožnja po cesti
Hitrost
Vključevanje na cesto, prehodi za pešce, železniška proga
Križišča
Obračanje in vzvratna vožnja
Ustavitev in parkiranje
Prehitevanje in vožnje mimo
Avtocesta
Vožnja skozi predore
  :: Nasveti
Speljevanje v klancu
Bočno parkiranje
Parkiranje v strmini
  :: Zanimivosti
Slike prometnih nesreč
Izpostavljenost v prometnih nesrečah
  :: Hitrost
Voznik sme voziti vozilo s tako hitrostjo, da ga lahko stalno obvladuje in ustavi pred oviro, ki jo lahko pričakuje. Hitrost vožnje mora prilagoditi stanju ceste, gostoti prometa, vremenskim razmeram, vidljivosti in preglednosti ceste, stanju vozila in tovora tako, da lahko v vidni razdalji vozilo ustavi.
Voznik ne sme brez upravičenega razloga voziti tako počasi, da bi oviral druge udeležence v cestnem prometu. Kadar se za vozilom, ki vozi na čelu kolone s hitrostjo, ki je nižja od največje dovoljene hitrosti na cesti ali delu ceste, nabere kolona vozil in ni mogoče takega vozila varno prehiteti, mora voznik na prvem primernem kraju zapeljati toliko izven vozišča, da ga kolona varno prehiti ali pelje mimo.
Kadar je hitrost vozila, za več kot 50 % nižja od največje dovoljene hitrosti na cesti ali delu ceste, mora voznik takega vozila vklopiti vse štiri smernike. Ko se za njim nabere kolona vozil, ki ga ne more varno prehiteti, mora zapeljati na prvem primernem kraju izven vozišča in pustiti mimo kolono vozil.
Največje dovoljene hitrosti vezane na cesto:
  130 km/h - na avtocestah,
100 km/h - na cestah, rezerviranih za motorna vozila,
90 km/h - na vseh ostalih cestah izven naselja,
50 km/h - na cestah v naselju,
30 km/h - na območjih omejene hitrosti,
10 km/h - v območjih umirjenega prometa in v območjih za pešce.
Največje dovoljene hitrosti vezane na vozilo
Na cestah je hitrost vožnje omejena za naslednja vozila:
  80 km/h:
  > za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do 3500 kg, ki vlečejo priklopno vozilo,
> za motorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3500 kg,
> za avtobuse in avtobuse s priklopnim vozilom za prtljago, razen zgibnih avtobusov,
70 km/h:
  > za motorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3500 kg, ki vlečejo priklopno vozilo, ki ni lahki ali bivalni priklopnik,
> za zgibne avtobuse,
60 km/h:
  > za avtobuse na cestah izven naselij, v katerih potniki med vožnjo stojijo,
> za motorna vozila, ki vlečejo pokvarjeno motorno vozilo na avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila,
> za traktor, ki ima vzmeteni obe premi in ima delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja, in za traktor, ki ima vzmeteni obe premi z vzmetenim traktorskim priklopnikom in ima delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja in traktorskega priklopnika,
50 km/h:
  > za avtobuse na cestah v naselju v katerih potniki med vožnjo stojijo in avtobuse mestnega potniškega prometa,
> za vozila, kadar imajo na kolesih nameščene verige za sneg,
> za vsa vozila, kadar je zmanjšana vidljivost na 50 m,
> za vozila, ki vlečejo pokvarjeno motorno vozilo, razen na avtocesti in cesti rezervirani za motorna vozila,
> za tovorna vozila, na katerih se v tovornem prostoru prevažajo potniki,
> traktor, ki ima vzmeteno najmanj sprednjo premo in ima delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja, in traktor z vzmeteno najmanj sprednjo premo in vzmetenim priklopnikom ter z delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja in traktorskega priklopnika
40 km/h:
  > traktor z delovno zavoro, ki deluje na vsa kolesa traktorja in traktor z vzmetenim
priklopnikom, katerega delovna zavora deluje na vsa kolesa traktorja in traktorskega priklopnika,
30 km/h:
  > za traktor, razen traktorja iz prejšnjih točk,
20 km/h:
  > za motorna vozila, na katerih se vozijo potniki na stojiščih ali sedežih prigrajenih na zunanji strani vozila,
> za cestni turistični vlak.
* Na avtocestah in cestah, rezerviranih za motorna vozila, s fizično ločenima smernima voziščema lahko vozijo z naslednjo največjo dovoljeno hitrostjo:
  80 km/h:
  > motorna vozila s priklopnimi vozili in zgibni avtobusi,
90 km/h:
  > motorna vozila brez priklopnih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 12 ton, če imajo to vpisano v prometnem potrdilu,
100 km/h:
  > avtobusi brez priklopnih vozil, razen zgibnih avtobusov, če imajo to vpisano v prometnem potrdilu,
> druga vozila brez priklopnih vozil katerih največja dovoljena masa ne presega 12t, če imajo to vpisano v prometnem potrdilu.
 
Vpis v prometno dovoljenje se opravi, če ima vozilo:
  vgrajen zavorni sistem, ki onemogoča blokiranje koles in servo volan,
pnevmatike ustrezne nosilnosti in hitrostnega razreda,
z varnostnimi pasovi in naslonjali za glavo opremljene sedeže pred katerimi ni sedeža ali ustrezne pregrade,
  Vpis ni dovoljen v prometno potrdilo vozila s katerim se prevaža nevarno blago.
 
Vozilo mora biti na zadnji strani označeno tudi z znakom največje dovoljene hitrosti na avtocesti.
Omejitve hitrosti ne veljajo za vozila policije opremljena s posebno napravo za ugotavljanje hitrosti, kadar opravljajo nadzor cestnega prometa in kadar je to nujno zaradi zagotavljanja varnosti cestnega prometa.
Zaviranje
Voznik ne sme naglo zavirati brez utemeljenega razloga.
Voznik, ki namerava bistveno zmanjšati hitrost vožnje, mora opozoriti voznika, ki vozi za njim, tako da večkrat zaporedoma z rahlim pritiskom na stopalko delovne zavore prižge zavorne luči.
Reakcijski čas je čas od opaženja ovire do reagiranja. Pri povprečnem vozniku je ta čas 1 sekunda.
Reakcijska pot je pot, ki jo vozilo prevozi od trenutka, ko voznik zazna oviro pred vozilom, do trenutka, ko začne zavirati, torej pot, ki jo prevozi v reakcijskem času. Če predvidevamo, da vozilo pred nami zavira z enakim pojemkom kot naše vozilo, je minimalna varnostna razdalja enaka reakcijski poti
Zavorna pot je pot, ki jo vozilo prevozi od začetka zaviranja do popolne ustavitve.
Pot ustavljanja je pot, ki jo sestavljata reakcijska in zavorna pot.
Približno reakcijsko pot v metrih dobimo, če hitrost v kilometrih na uro množimo z 0,3.
Ker je pri večjih hitrostih težko določati razdaljo v metrih, je bolj primerno govoriti o sekundni varnostni razdalji. Sekundna varnostna razdalja je razdalja, ki jo vozilo prevozi v eni sekundi. Najlažje jo določimo, če si ob vozilu za katerim vozimo zapomnimo nek objekt (znak, ograjo, drevo,....) in začnemo šteti sekunde (enaindvajset, dvaindvajset....). Če smo začeli s triindvajset, ko smo pripeljali do objekta, imamo dvosekundno varnostno razdaljo. Minimalna varnostna razdalja je razdalja ene sekunde.
Pot ustavljanja
Zavorna pot je odvisna od veliko dejavnikov, vendar za oceno zadostuje naslednja enačba pri kateri smo upoštevali drsno trenje:

pri čemer je:
s - zavorna pot
v - hitrost v metrih na sekundo
g - gravitacijski pospešek
µ - koeficient trenja
Koeficienti trenja med pnevmatiko in asfaltom so odvisni od kvalitete pnevmatike, od kvalitete asfalta in od vremenskih okoliščin. Povprečni koeficienti trenja med pnevmatiko in asfaltom so:
0,7 za suh asfalt
0,4 za moker asfalt
0,1 za poledenel asfalt
Zavorna pot narašča s kvadratom hitrosti. Pot ustavljanja je vsota reakcijske in zavorne poti, zato tudi zavorna pot narašča s kvadratom hitrosti.
Tukaj lahko izračunate zavorno pot in pot ustavljanja.
 
 
MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 4