Društvo TečajCPP.com
Društvo za izobraževanje, 
osveščanje in oblikovanje.
Osredek pri Dobrovi 32, 1356 Dobrova
info@tecajcpp.com
Društvo TečajCPP.com
  Domov    Tečaj CPP    Testi CPP    Postanite član TečajCPP.com    FAQ in Ankete Društvo TečajCPP.com
Poiščite na TečajCPP.com 
   
Društvo TečajCPP.com
  :: No, pa začnimo...
Opravljanje vozniškega izpita
O avtošoli
Pomen izrazov
  :: Znaki in označbe
Znaki ki jih dajejo policisti + Triopan
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo
Svetlobni prometni znaki
Znaki za nevarnost
Znaki za izrecne odredbe
Znaki za obvestila
Dopolnilne table in drugi znaki
Označbe na vozišču
Uporaba rumene luči
  :: Vozilo v prometu
Označevanje udeležencev
Registrske tablice
Tehnični pregledi
Pnevmatike
  :: Uporaba vozil
Prevoz oseb
Prevoz tovora
Vleka
Vožnja in opojne substance
Prometne nesreče in EU poročilo
  :: Vožnja po cesti
Hitrost
Vključevanje na cesto, prehodi za pešce, železniška proga
Križišča
Obračanje in vzvratna vožnja
Ustavitev in parkiranje
Prehitevanje in vožnje mimo
Avtocesta
Vožnja skozi predore
  :: Nasveti
Speljevanje v klancu
Bočno parkiranje
Parkiranje v strmini
  :: Zanimivosti
Slike prometnih nesreč
Izpostavljenost v prometnih nesrečah
  :: Opravljanje vozniškega izpita
Vozniški izpit za voznika motornega vozila, razen vozil kategorije G, sme opravljati kandidat za voznika, ki se je v avtošoli usposobil za voznika.
Kandidati za voznike motornih vozil se lahko priglasijo k izpitu pri izpitnem centru oziroma upravni enoti, izpit pa opravljajo pred komisijo izpitnega centra, ki ga sami izberejo
Da se lahko priglasimo k izpitu moramo opraviti sledeče:
vpis v avtošolo,
tečaj teorije z izpitom (kandidat za voznika mora biti pri teoretičnem delu programa usposabljanja v avto šoli prisoten najmanj 32 učnih ur),
pridobiti zdravniško spričevalo
vožnja - da lahko začnemo, moramo izpolnjevati naslednje pogoje:
  tečaj in uspešno opravljen izpit iz teorije v avtošoli - veljavnost tri leta
veljavno zdravniško spričevalo - veljavnost tri leta
manj kot pol leta do predpisane starosti
preizkus znanja iz vožnje (društveni izpit)
teoretični del izpita na izpitnem centru - da se lahko priglasimo so potrebni naslednji pogoji:
  tečaj in uspešno opravljen izpit iz teorije v avtošoli - veljavnost tri leta
veljavno zdravniško spričevalo - veljavnost tri leta
dopolnjena predpisana starost
opravljen izpit iz prve pomoči
praktični del izpita - da se lahko priglasimo moramo imeti:
  opravljen teoretični del izpita - veljavnost 1 leto
veljavno zdravniško spričevalo
opravljen preizkus znanja iz vožnje v avtošoli (društveni izpit)
Zdravniško spričevalo izda pooblaščena zdravstvena organizacija oziroma pooblaščeni zasebni zdravnik na podlagi pregleda osebe in vpogleda v zdravstveno dokumentacijo izbranega osebnega zdravnika.
Zdravniško spričevalo za kategorije F, G in H izda osebni zdravnik.
 
  :: Vozniški izpit
Osebi, ki opravi praktični del vozniškega izpita na vozilu z avtomatskim menjalnikom, se to zabeleži v vozniško dovoljenje. Z vozniškim dovoljenjem s tako opombo se sme voziti samo vozila z avtomatskim menjalnikom
Kandidati za voznike motornih vozil kategorije C smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje kategorije B.
Kandidati za voznike motornih vozil podkategorije D1 smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje kategorije B najmanj tri leta
Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje kategorije B najmanj tri leta in imajo veljavno vozniško dovoljenje kategorije C ali podkategorije D1.
Vozniško dovoljenje se izda osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
je telesno in duševno zmožna voziti vozilo,
je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil,
je opravila vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo,
ji ni odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje,
se ji ne izvršuje stranska kazen prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije,
da ji ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja v zvezi z ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja, dokler taka prepoved traja,
je uspešno opravila tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki, če zahteva izdajo vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije F.
kategorija . starost
AM kolesa z motorjem in lahka štirikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G. . 15 let
A1 motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G. . 16 let
A2 motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z dvakrat večjo močjo. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1 in G. . 18 let
A motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G. . 20/21/24* let
B1 štirikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM in G. . 16 let
B motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G. . 18 let
BE skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. . 18 let
C1 motorna vozila, razen vozil kategorije D1, D ali F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 7.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1, B in G. . 18 let
C1E skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C1, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in največja dovoljena masa te skupine vozil ne presega 12.000 kg. V to kategorijo spadajo tudi skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 3.500 kg in največja dovoljena masa te skupine vozil ne presega 12.000 kg in v obeh primerih taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE. . 18 let
C motorna vozila razen vozil kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1, B, C1 in G. . 18/21* let
CE skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in C1E, v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D1 pa tudi kategorije D1E ter v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D tudi kategorije DE. . 18/21* let
D1 motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika največ 16 sedežev ter katerih največja dolžina ne presega 8 metrov. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B in G. . 21 let
D1E skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije D1 in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE. D motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B, C1, C, D1 in G. . 21 let
D motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B, C1, C, D1 in G. . 21/23/24* let
DE skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije D in priklopnega vozila, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in D1E. . 21/23/24* let
F traktorji in traktorski priklopniki. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G. . 16/18* let
G delovni stroji in motokultivatorji. . 15/18* let
 
  :: Prva pomoč
Izpit iz prve pomoči, kot del izpita za voznike motornih vozil A, B, B+E, C, C+E, D in D+E ali podkategorij A1, D1 in D1+E, se opravi pri organizaciji Rdečega križa ali pri drugi pooblaščeni organizaciji.
Izpita ne opravlja kandidat za voznika, ki že ima vozniško dovoljenje A, B, B+E, C, C+E, D in D+E ali podkategorij A1, D1 in D1+E in kandidati, ki so tega izpita oproščeni:
zdravniki
zobozdravniki
višje medicinske sestre
višji zdravstveni tehniki
srednje medicinske sestre
srednji zdravstveni tehniki
učenci Izobraževalnega centra za notranje zadeve in občani, ki so opravili najmanj 80 urni tečaj prve medicinske pomoči z izpitom pri organizacijah Rdečega križa Slovenije
študenti medicine in stomatologije z opravljenim izpitom iz prve pomoči
 
  :: Vozniško dovoljenje
Zahtevi za izdajo vozniškega dovoljenja je treba priložiti:
potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu,
veljavno zdravniško spričevalo
dokazilo o plačilu upravne takse in obrazca vozniškega dovoljenja
fotografijo, na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 35 x 45 mm. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje. Oseba mora biti fotografirana od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice, rute ali drugih pokrival. Pripadniki verskih skupnosti ter druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo smejo pripadnice, priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.Oseba je lahko fotografirana brez pripomočkov za korekcijo vida.
dokument s katerim oseba dokaže istovetnost.
Zahtevi za izdajo vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije F je treba priložiti tudi potrdilo pooblaščene organizacije o uspešno opravljenem tečaju o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki.
Podatki v rubrikah:
- "datum izdaje" datum prve pridobitve posamezne kategorije vozniškega dovoljenja,
- "datum veljavnosti" datum veljavnosti posamezne kategorije,
- "omejitve/informacije" omejitve, ki se nanašajo na posamezno kategorijo, z ustrezno kodo (če ni dovolj prostora, so vpisane v "uradnih zaznamkih"),
- "M.P." pečat upravne enote pri tistih kategorijah, za katere je vozniško dovoljenje izdano.
Pri kategorijah, ki jih oseba nima pravice voziti, so vse rubrike, razen rubrike "M.P.", označene z znakom *.
Osebi, ki se ji izda novo vozniško dovoljenje po izrečeni sankciji prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, se ob izdaji novega vozniškega dovoljenja, pri kategoriji, s katero je storila prekršek, v rubriki "datum izdaje" vpiše datum ponovne pridobitve te kategorije oziroma podkategorije vozniškega dovoljenja. Pri ostalih prej pridobljenih kategorijah se vpišejo datumi prve pridobitve vozniškega dovoljenja za posamezno kategorijo.
Ob spremembi imena, priimka oziroma prebivališča, se izda novo vozniško dovoljenje, razen če stranka spremeni prebivališče znotraj območja upravne enote, ki je obstoječe vozniško dovoljenje izdala, in če se številka vpisa v register voznikov ni spremenila.
Veljavnost vozniškega dovoljenja upravna enota podaljša tako, da izda novo vozniško dovoljenje.
Namesto pogrešanega, izgubljenega, ukradenega, obrabljenega ali uničenega veljavnega vozniškega dovoljenja izda upravna enota novo vozniško dovoljenje.
Novo vozniško dovoljenje se izda tudi po objavi preklica v Uradnem listu Republike Slovenije. Pogrešitev, izgubo ali krajo vozniškega dovoljenja lahko stranka tudi samo naznani pri upravni enoti, če želi, da ta na njene stroške prekliče vozniško dovoljenje v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pred izdajo novega vozniškega dovoljenja namesto pogrešanega, lahko upravna enota izvede postopek, da ugotovi, v kakšnih okoliščinah je bilo vozniško dovoljenje pogrešano, izgubljeno ali ukradeno oziroma da ni bilo odvzeto v postopku zaradi storitve prekrška ali kaznivega dejanja.
Postopek lahko traja do 60 dni.
Za čas postopka se izda začasno potrdilo, ke se pred izdajo novega vozniškega dovoljenja vrne. Na potrdilu mora biti fotografija.
 
  :: Vožnja s spremljevalcem
Oseba, starejša od 17 let sme voziti osebni avtomobil, če:
se je v avtošoli vsaj 20 ur praktično usposabljala za voznika motornih vozil kategorije B,
je po končanem usposabljanju opravila pred komisijo avtošole preizkus znanja iz teorije in vožnje,
jo med vožnjo spremlja spremljevalec.
Kljub izpolnjenim zgoraj naštetim pogojem oseba ne sme voziti, če že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije (npr. H) in
ji je to odvzeto,
se ji izvršujesankcija prepovedi vožnje motornega vozila,
ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja,
ima v evidenci več kot eno kazensko točko v cestnem prometu.
Pod temi pogoji, sme oseba voziti osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita kategorije B oziroma največ šest mesecev po dopolnjenem 18 letu starosti.
V obdobju vožnje s spremljevalcem morata voznik in spremljevalec opraviti vsaj dve uri vožnje z učiteljem vožnje.
Med vožnjo mora imeti voznik pri sebi evidenčni karton vožnje v katerega je vpisan spremljevalec (vpis opravi izpitni center) in veljavno zdravstveno spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B.
Pogoji za spremljevalca
Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov (s pisnim soglasjem pa tudi stari starši, strici in tete ter bratje in sestre), če:
je star najmanj 30 let,
ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije B najmanj sedem let
v evidenci nima več kot pet kazenskih točk.
 
  :: Voznik začetnik
Voznik začetnik je vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in vsak voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi vsak voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A ali B, čeprav ima že več kot dve leti vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil katere koli druge kategorije.
Voznik začetnik mora opraviti program dodatnega usposabljanja v skupnem trajanju dvanajst ur. Programa se mora voznik začetnik udeležiti v predpisanem zaporedju, in sicer:
prvega dela vožnje odličnosti, v obdobju dveh do šestih mesecev po izdaji vozniškega dovoljenja,
enodnevno vadbo varne vožnje z vključeno skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa v obdobju od štirih do desetih mesecev po izdaji vozniškega dovoljenja
drugega dela vožnje odličnosti v obdobju osmih do dvanajstih mesecev po izdaji vozniškega dovoljenja
Vozniku začetniku se ob izdaji vozniškega dovoljenja izda tudi karton voznika začetnika za spremljanje dodatnega usposabljanja voznika začetnika, na katerega izvajalci programa potrjujejo opravljene obveznosti.
Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil se izda upravičencu s statusom voznika začetnika z veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma za dobo dveh let po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja.
Po izteku veljavnosti se izda novo vozniško dovoljenje le, če upravičenec ponovno opravi vozniški izpit.
Pristojni organ lahko v roku največ enega leta od izteka njegove veljavnosti podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja za obdobje, potrebno za izpolnitev obveznosti, vendar ne več kot za eno leto, če upravičenec iz utemeljenih razlogov ni opravil programa usposabljanja za voznika začetnika.
Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, A2, A, B, B1 in BE se izda z veljavnostjo desetih let. Po dopolnjeni starosti 70 let se vozniško dovoljenje upravičencu izda z veljavnostjo petih let.
Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E se izda z veljavnostjo petih let. Po dopolnjeni starosti 65 let se vozniško dovoljenje upravičencu izda z veljavnostjo treh let.
Imetniku vozniškega dovoljenja kategorij AM, A1, A2, A, B, B1 in BE, ki dopolni starost 70 let, se podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja, če predloži zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila določene kategorije.
 
MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 4