A
Vozniško dovoljenje kategorije A brez omejitev se izda osebi,ki je dopolnila 20 let starosti, ima dve leti veljavno vozniško dovoljenje kategorije A2 in je opravila praktični del vozniškega izpita vozil kategorije A brez omejitev.
Vozniško dovoljenje kategorije A2,se izda osebi, ki je dopolnila 18 let, opravila praktični del vozniškega izpita vozil kategorije A2 in ima dve leti vozniško dovoljenje kategorije A1