G
Za motokultvatorje je zahtevana starost 15 let.
Za delovne stroje je zahtevana starost 18 let.