C,CE,D,DE
C in CE: če ima temeljne kvalifikacije, je dovolj dopolnjena starost 18 let.
D in DE: če ima temeljne kvalifikacije, je dovolj dopolnjena starost 21 let.
D in DE linijski prevoz potnikov do 50 km: če ima temeljne kvalifikacije, je dovolj dopolnjena starost 21 let.
D in DE linijski prevoz potnikov nad 50 km:če ima temeljne kvalifikacije, je dovolj dopolnjena starost 23 let. .