Društvo TečajCPP.com
Društvo za izobraževanje, 
osveščanje in oblikovanje.
Osredek pri Dobrovi 32, 1356 Dobrova
info@tecajcpp.com
Društvo TečajCPP.com
  Domov    Tečaj CPP    Testi CPP    Postanite član TečajCPP.com    FAQ in Ankete Društvo TečajCPP.com
Poiščite na TečajCPP.com 
   
Društvo TečajCPP.com
  :: No, pa začnimo...
Opravljanje vozniškega izpita
O avtošoli
Pomen izrazov
  :: Znaki in označbe
Znaki ki jih dajejo policisti + Triopan
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo
Svetlobni prometni znaki
Znaki za nevarnost
Znaki za izrecne odredbe
Znaki za obvestila
Dopolnilne table in drugi znaki
Označbe na vozišču
Uporaba rumene luči
  :: Vozilo v prometu
Označevanje udeležencev
Registrske tablice
Tehnični pregledi
Pnevmatike
  :: Uporaba vozil
Prevoz oseb
Prevoz tovora
Vleka
Vožnja in opojne substance
Prometne nesreče in EU poročilo
  :: Vožnja po cesti
Hitrost
Vključevanje na cesto, prehodi za pešce, železniška proga
Križišča
Obračanje in vzvratna vožnja
Ustavitev in parkiranje
Prehitevanje in vožnje mimo
Avtocesta
Vožnja skozi predore
  :: Nasveti
Speljevanje v klancu
Bočno parkiranje
Parkiranje v strmini
  :: Zanimivosti
Slike prometnih nesreč
Izpostavljenost v prometnih nesrečah
  :: Križišče
Križišče je prometna površina, na kateri se križata dve ali več cest ali na kateri se združujeta dve ali več cest v širšo prometno površino (trg in podobno).
Križišče lahko ureja policist, semafor, znaki ali, če nič od prej omenjenega, desno pravilo. Po tem vrstnem redu jih tudi upoštevamo: če je v križišču policist ne velja semafor, če promet ureja semafor ne veljajo znaki (razen če utripa rumena luč), če so znaki ne veljajo pravila (desno pravilo velja pri poteku prednostne ceste).
Pri zavijanju se mora voznik pravočasno razvrstiti pred križiščem:
Pri zavijanju v levo čim bližje levemu robu smernega vozišča ali na prometni pas za zavijanje v levo. Pri zavijanju v desno čim bližje desnemu robu smernega vozišča ali na prometni pas za zavijanje v desno.
Kot določajo prometni znaki, če je razvrščanje določeno z njimi.
  Pri vožnji naravnost na desno stran smernega vozišča ali na prometni pas za vožnjo naravnost.
Menjava prometnega pasu v križišču je prepovedana!
Razvrščanje v križiščih z enosmernimi cestami.
 
  :: Pravilo srečanja
Voznik, ki v križišču zavija levo, mora pustiti mimo vozilo, ki prihaja iz nasprotne smeri in vozi naravnost ali zavija desno.
 
  :: Desno pravilo
V križišču enakovrednih cest ima prednost tisti, ki prihaja z desne strani.
Za predvajanje animacie kliknite na križišče.
Prvi pelje rdeči, ker nima nikogar na desni. Ko rdeči odpelje, ima desno stran prosto zeleni in lahko odpelje. Zadnji pelje modri. Med seboj se ne ovirajo torej lahko peljejo istočasno. Desno pravilo ne odvzame prednosti pri zavijanju desno, ker se vozilo, ki zavija desno in vozilo, ki z desne prihaja, ne ovirata.
Za predvajanje animacie kliknite na križišče.
Prvi pelje rdeči, ki bi moral čakati modrega v sredini, če bi le-ta peljal naravnost ali desno. Ker pa gre levo se ga ne čaka (dva, ki sta si nasproti in zavijata levo, se ne ovirata). Potem gre zeleni, ker nima več rdečega na desni, zadnji odpelje modri. Prvi zapelje v križišče rdeči, ki pa v sredini križišča počaka modrega zaradi pravila srečanja. Zeleni sedaj nima več nikogar na desni in pelje skozi križišče za zadnjim delom rdečega vozila. Potem odpelje modri, ki ima prosto desno stran. Zadnji izprazni križišče rdeči. Če bi bilo rdeče vozilo večjih dimenzij (tovornjak, avtobus,...) bi moralo čakati pred križiščem in tako omogočiti zelenemu, da pelje skozi križišče pred prednjim delom rdečega vozila.
 
  :: Križišča urejena z znaki
Znaki v križišču določajo prednostno cesto, ki lahko poteka naravnost ali pa zavija. Če poteka naravnost še vedno velja pravilo srečanja, ker si nasproti prihajata enakovredni cesti, desno pravilo pa ne, ker bočna cesta ni enakovredna. V primeru ko prednostna cesta zavija ne velja pravilo srečanja, ker je nasproti vedno prednostna ali pa stranska cesta, velja pa desno pravilo, ker je ena bočna cesta enakovredna.
Za predvajanje animacie kliknite na križišče.
Rumeni in zeleni sta na prednostni cesti in zato prva zapeljeta v križišče. Rumeni zapelje do sredine in počaka zelenega, zaradi pravila srečanja, da ta izprazni križišče, potem odpelje še rumeni. Ko je prednostna cesta prazna, prevozi križišče še modri. Rdeči čaka modrega pred križiščem. Če bi ga čakal v križišču, bi medtem lahko kdo pripeljal po prednostni cesti. Znak za prednostno cesto je znak za obvestila in ni obvezen. Torej ga lahko tudi ni. Rumeni zavija desno in ne čaka nikogar. Zeleni vozi po prednostni cesti naravnost in tudi ne čaka nikogar, ker ima rdeče vozilo na njegovi desni z znakom odvzeto prednost. Ko je prednostna cesta prazna lahko odpeljeta še modri in rdeči. Rdeči mora čakati zelenega kljub temu da zavija desno, saj prihaja s stranske ceste.
Za predvajanje animacie kliknite na križišče.
V primerih, ko gre za potek prednostne ceste, je najlažje križišče razdeliti na pol po diagonali. Ena polovica je tista s prednostnimi cestami, druga pa tista s stranskimi. Ker se prednostni cesti in tudi stranski združujeta bočno, med njima velja desno pravilo. Torej poglejmo zeleni in rdeči avto: zeleni ima rdečega na desni kar pomeni, da pelje prvi rdeči in potem zeleni. S tem smo prednostno cesto rešili. Ista zgodba se ponovi z rumenim in modrim, ki sta na stranskih cestah: modri ima desno stran prosto (zeleni je moral prej odpeljati) in odpelje, zadnji pa prevozi križišče rumeni.

Ker je rdeči na prednostni cesti na desni strani, pelje prvi. Zeleni sedaj nima nikogar z desne in lahko zapelje. Potem se razvrstita še rumeni in modri. Ker gre za desno pravilo, je vseeno kam zavija modri. Zadnji odpelje rumeni.

Za predvajanje animacie kliknite na križišče.
Rdeči gre prvi, ker je na prednostni cesti in je desni zelenemu (slučajno vozi po poteku prednostne ceste). Za rdečim gre lahko zeleni, ker ima prosto desno stran. Modri in rumeni se spet ravnata po desnem pravilu. Če smo mi rdeči: imamo na levi strani zelenega, pred katerim imamo prednost. Na desni nimamo nikogar, modri nasproti pa zavija levo. Ampak če prednostna cesta zavija ni pravila srečanja, kar pomeni, da moramo počakati modrega.
Za predvajanje animacie kliknite na križišče.
Če smo mi rdeči: moramo čakati samo modega čeprav zavija levo (je na prednostni cesti). Rumeni nas ne zanima, ker se z njim ne oviramo, zeleni pa je na cesti enake vrednosti (stranska) ampak je na naši levi. Zeleni in rdeči vozita po prednostni cesti in prva izpraznita križišče, ker prihajata s prednostne ceste. Med seboj se ne ovirata in zato lahko peljeta istočasno. Potem gre najprej modri, za njim pa rumeni zaradi desnega pravila.
Za predvajanje animacie kliknite na križišče.
Če smo mi rdeči: potem, ko rumenii izprazni križišče (moramo ga čakati zaradi desnega pravila) odpeljemo, čeprav imamo nasproti modro vozilo, ki vozi naravnost. Razlog za to je, da smo mi na prednostni, modri pa na stranski cesti. Zeleni počaka rdečega zaradi desnega pravila in odpelje pred rumenim, ker je ta na stranski cesti. Rumeni in modri lahko odpeljeta istočasno, ker se med seboj ne ovirata.
 
  :: Krožni promet
V krožnem križišču mora biti promet urejen s prometnimi znaki tako, da ima prednost tisti, ki že vozi v krožnem prometu.
Preden zapusti krožno križišče, se mora voznik razvrstiti na prometni pas, s katerega lahko varno zapusti križišče.
Prednost v krožnem križišču
V križišče s krožnim prometom se vključujemo v smeri, ki je nasprotna smeri urinega kazalca. V krožnem križišču ima prednost vozilo, ki je že vključeno v krožni promet, pred vozili, ki prihajajo v krožno križišče. Če ima križišče več prometnih pasov, sme voznik zapeljati z enega na drug prometni pas, vendar le če pri tem ne ovira drugih vozil. V samem križišču ima pri izključevanju iz krožišča prednost vozilo, ki je desno od nas.
Vožnja skozi krožno križišče
Hitrost vožnje naj bo prilagojena značilnostim krivine krožnega križišča. Lepo je, da že pred vključitvijo v krožno križišče vemo, na katerem izvozu ga bomo zapustili in se razvrstimo na ustrezni prometni pas. Če bomo zapustili krožišče na prvem izvozu, ostanemo na skrajno desnem pasu, če pa ga bomo zapustili na drugem, tretjem ali četrtem, se premaknemo na sredinski ali levi prometni pas. Pri tem pazimo, da ne oviramo drugih vozil. Vključimo se brez smernika, razen če bomo križišče zapustili na prvem izvozu.
Pri razvrščanju z enega na drugi prometni pas ter pri zapustitvi krožišča se moramo prepričati, da s premikom ne bomo ovirali drugih vozil in svojo namero pravočasno nakažemo s smernim kazalcem.
Preden zapustimo krožišče se na ustrezni razdalji premikamo proti skrajno desnemu pasu in ko smo na njem, smo pripravljeni za izključitev, ki jo obvezno nakažemo s smernim kazalcem. V primeru, da nam ne uspe pravočasno zapeljati na desni pas in zapeljemo mimo želenega izvoza, nikakor ne ustavljamo ali vozimo vzvratno, ampak še enkrat odpeljimo v naslednji krog in se ponovno pripravimo na izključitev.
Zaradi lažjega razumevanja, vam svetujemo, da si animacijo večkrat ogledate.
 
  :: Semaforizirana križišča
V semaforiziranih križiščih promet ureja semafor. Vendar, tudi če sveti zelena luč, ne smemo vedno peljati.
Ko voznik zapelje v semaforizirano križišče, veljajo pri prednosti in srečevanju prometna pravila, ki sicer veljajo v križišču. Voznik pri zeleni luči na semaforju ne sme zapeljati v križišče, če je promet tako gost, da bi moral ostati v križišču tudi ob spremembi svetlobnega znaka in bi s tem oviral ali onemogočil promet vozil z leve ali desne. Voznik, ki pri zeleni luči na semaforju zapelje v križišče, mora omogočiti zapustitev križišča vozniku, ki je zaradi gostote prometa pri spremembi svetlobnega znaka ostal v križišču.
 
  :: Zavijanje
Voznik, ki zavija v križišču levo, se po razvrstitvi zapelje do sredine križišča, razen če s prometnim znakom ni določeno drugače oziroma če tega ne dopušča promet iz nasprotne smeri. Zelene črte na sliki so namišljene. Voznik, ki zavija v križišču desno ali levo, mora dati prednost pešcem, ki so že na vozišču, na katero namerava voznik zaviti.
Voznik, ki na križišču zavija na smerno vozišče z dvema ali več prometnimi pasovi, sme zapeljati na kateregakoli
od teh pasov, razen če istočasno zavija na isto smerno vozišče tudi voznik, ki prihaja z nasprotne smeri. V takem
primeru zapelje voznik, ki zavija levo, na levi prometni pas, voznik, ki zavija desno, pa na desni prometni pas. Avtobusno postajališče, zgrajeno neposredno za križiščem, ni desni prometni pas.
Voznik, ki zavija desno, mora pustiti mimo enosledna vozila, ki vozijo ob njem v isti smeri po kolesarskem pasu ali kolesarski stezi in vozijo naravnost ali zavijajo desno. V križišču, kjer je potek prednostne ceste označen s prometnim znakom in ta cesta zavija desno, mora biti na kolesarski stezi, ki poteka po tej cesti in je speljana na vozišče, vozilom, ki vozijo po stezi, odvzeta prednost z ustreznim prometnim znakom "križišče s prednostno cesto" z dopolnilno tablo "za kolesarje". Voznik, ki zavija desno, mora dati prednost tudi avtobusom in drugim vozilom, ki vozijo po posebej označeni prometni površini, ki so desno od prometnega pasu po katerem vozi.
 
MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 4