Društvo TečajCPP.com
Društvo za izobraževanje, 
osveščanje in oblikovanje.
Osredek pri Dobrovi 32, 1356 Dobrova
info@tecajcpp.com
Društvo TečajCPP.com
  Domov    Tečaj CPP    Testi CPP    Postanite član TečajCPP.com    FAQ in Ankete Društvo TečajCPP.com
Poiščite na TečajCPP.com 
   
Društvo TečajCPP.com
  :: No, pa začnimo...
Opravljanje vozniškega izpita
O avtošoli
Pomen izrazov
  :: Znaki in označbe
Znaki ki jih dajejo policisti + Triopan
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo
Svetlobni prometni znaki
Znaki za nevarnost
Znaki za izrecne odredbe
Znaki za obvestila
Dopolnilne table in drugi znaki
Označbe na vozišču
Uporaba rumene luči
  :: Vozilo v prometu
Označevanje udeležencev
Registrske tablice
Tehnični pregledi
Pnevmatike
  :: Uporaba vozil
Prevoz oseb
Prevoz tovora
Vleka
Vožnja in opojne substance
Prometne nesreče in EU poročilo
  :: Vožnja po cesti
Hitrost
Vključevanje na cesto, prehodi za pešce, železniška proga
Križišča
Obračanje in vzvratna vožnja
Ustavitev in parkiranje
Prehitevanje in vožnje mimo
Avtocesta
Vožnja skozi predore
  :: Nasveti
Speljevanje v klancu
Bočno parkiranje
Parkiranje v strmini
  :: Zanimivosti
Slike prometnih nesreč
Izpostavljenost v prometnih nesrečah
  :: Prometne nesreče
Prometna nesreča je nesreča na cesti, v kateri je bilo udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo in je v njej ena ali več oseb umrlo, bilo telesno poškodovanih ali je nastala materialna škoda. Glede na posledice prometne nesreče delimo na:
  nesreče I. kategorije - so nesreče, pri katerih je nastala samo materialna škoda.
nesreče II. kategorije - so nesreče, pri katerih je najmanj ena oseba lahko telesno poškodovana.
nesreče III. kategorije - so nesreče, pri katerih je najmanj ena oseba hudo telesno poškodovana.
nesreče IV. kategorije - so nesreče, pri katerih je kdo umrl ali je zaradi posledic nesreče umrl v 30 dneh po nesreči.
Udeleženec v prometni nesreči je vsaka fizična oseba, ki je s svojim ravnanjem pripomogla, da je prišlo do nesreče in vsakdo, ki je v nesreči utrpel škodo, bil telesno poškodovan ali je zaradi posledic nesreče umrl.
Neposredni udeleženec prometne nesreče je voznik v nesreči udeleženega vozila, učitelj vožnje, ki je v času nesreče usposabljal kandidata za voznika motornega vozila, ki je vozil v nesreči udeleženo vozilo, spremljevalec, v nesreči udeleženi pešec in drug udeleženec prometne nesreče, ki je bil pred nesrečo samostojno udeležen v cestnem prometu.
Prometna nesreča z neznatno nevarnostjo je prometna nesreča, ki ima za posledico le majhno materialno škodo in je povzročena s prekrškom, za katerega je predpisana samo globa in je bil storjen v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega.
Vsakdo mora nuditi pomoč pri prometni nesreči, če je potrebno:
  rešiti človeška življenja.
preprečiti ogrožanje drugih.
preprečiti ali omiliti ekološko nesrečo.
Policist mora priti na kraj prometne nesreče II., III. ali IV. kategorije, opraviti vse potrebno za zavarovanje kraja prometne nesreče in opraviti ogled. Policist mora priti tudi na kraj prometne nesreče I. kategorije in ugotoviti dejstva ter zbrati dokaze, potrebne za odločitev o prekršku. Pri prometni nesreči z neznatno nevarnostjo policistu ni treba ugotavljati dejstev in zbirati dokazov. O tem policist obvesti udeležence prometne nesreče.
Po nesreči mora vsak udeleženec v prometni nesreči:
  ustaviti vozilo.
zavarovati in označiti kraj nesreče, pri prometni nesreči I. kategorije pa vozilo čimprej odstraniti z vozišča.
pomagati poškodovanim.
obvestiti policijo ali koga drugega, ki lahko obvesti policijo, razen pri prometnih nesrečah I. kategorije.
soudeleženim ali oškodovanim v prometni nesreči posredovati ime in priimek ter naslov, posredovati podatke iz vozniškega dovoljenja in prometnega potrdila ter posredovati podatke o obveznem zavarovanju ali izpolniti Evropsko poročilo.
osebi, ki ji je povzročena škoda, pa je ni na kraju nesreče, posredovati svoje osebne podatke.
ostati na kraju prometne nesreče, dokler ni končan ogled, razen če tisti, ki vodi ogled, ne odloči drugače. Če je treba rešiti človeško življenje, lahko udeleženec prometne nesreče začasno zapusti kraj prometne nesreče, vendar se mora takoj, ko je to mogoče vrniti.
Neposredni udeleženec prometne nesreče:
  ki je zapustil mesto prometne nesreče, mora nemudoma obvestiti osebo, ki ji je povzročena škoda ali policijo, da je bil udeležen v prometni nesreči, posredovati podatke o kraju in ostalih okoliščinah nesreče, svoje podatke, registrsko številko vozila in navesti kraj, kjer se nahaja, ter omogočiti naknadno ugotavljanje dejstev.
od trenutka nesreče do zaključka ogleda ne smejo uživati alkoholnih pijač, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njihovo sposobnost za varno udeležbo v prometu.
Priča prometne nesreče mora udeležencu nesreče in policistu posredovati osebne podatke. Če to ni mogoče, te podatke čimprej sporočiti policijski postaji ali tistemu, ki vodi ogled.
Sledi prometne nesreče II., III. in IV. kategorije se smejo odstraniti šele po končanem ogledu oziroma, ko tako odloči tisti, ki opravlja ogled. Pri takih prometnih nesrečah ni dovoljeno spreminjati stanja na kraju prometne nesreče, dokler ni opravljena potrebna preiskava, razen kadar to zahteva reševanje udeležencev prometne nesreče.
  ::  Več o prometnih nesrečah...
  :: Evropsko poročilo
Obrazec za izdelavo poročila o prometni nezgodi I. kategorije (z manjšo premoženjsko škodo in v kateri nihče od udeležencev ni utrpel telesnih poškodb) - Evropsko poročilo
Namen poročila je ugotovitev dejstev v zvezi s prometno nezgodo. Opis prometne nezgode je nujno potreben, čeprav niste dosegli soglasja o krivdi oziroma ugotovili, kdo je nesrečo povzročil. V takem primeru je priporočljiv dodatni opis nezgode na posebnem listu in fotografiranje kraja nezgode iz različnih kotov (pogled vsakega od voznikov pred nezgodo, trenutna situacija, poškodbe na vozilih) in po možnosti potrebne meritve (zavorne poti, razdalje od robnikov, križišč, črt, itd.). Poročilo čimprej dostavite zavarovalnici pri kateri ima zavarovano vozilo povzročitelj in izpolnite odškodninski zahtevek.
Za dve udeleženi vozili uporabite en komplet (original in kopija), 2 kompleta za 3 udeležena vozila (povzričitelj izpolni evropsko poročilo z vsakim izmed oškodovancev), itd. Katero vozilo opisujete v stolpcu A ali B poročila ni pomembno kot tudi ni važno, kdo poročilo da ali izpolni. Pomembno je le, da ga podpišeta oba udeleženca v nezgodi. Podpis Evropskega poročila ni priznanje krivde, ampak samo strinjanje z dejstvi. Uporabite kemični svinčnik in pišite krepko, da bo kopija čitljiva.
Če ima drugi udeleženec enak, od Evropskega zavarovalnega biroja odobren obrazec, vendar v drugem jeziku, upoštevajte, da sta obrazca enaka in da lahko vsebino prevajate od številke do številke po svojem obrazcu. Zato so posamezna vprašanja oštevilčena.
Kako izpolniti Evropsko poročilo?
V polje pod točko (1 - 14) vpišemo:
  1. datum in uro prometne nesreče.
2. kraj: vpišemo ulico in hišno številko hiše v bližini katere se je zgodila nesreča. Če se je nesreča zgodila izven naselja vpišemo podatke z znaka (III-105) in približno oddaljenost od tega znaka.
3. označimo, da ponesrečencev ni. Če so, je to že II kategorija prometne nesreče v kateri ravnamo drugače.
4. označimo z DA, če so poškodovane druge stvari razen vozil A in B kot npr. ograje, javna razsvetljava, prometna signalizacija ipd.
5. priče, ki so lahko sopotniki ali naključni mimoidoči. Sopotnike podčrtamo.
5a. ali obstaja policijski zapisnik ali ne. Če obstaja, vprašajmo policista s katere policijske postaje je, in to vpišimo v polje št. 14.
6. sklenitelja zavarovanja, ki ni nujno ista oseba kot voznik. Podatke prepišemo z zavarovalne police.
7. podatke o vozilu prepišemo s prometnega dovoljenja ali zavarovalne police.
8. podatki o zavarovalnici se tudi nahajajo na zavarovalni polici.
9. podatke o vozniku (ki ni nujno sklenitelj zavarovanja) prepišemo z vozniškega dovoljenja. Če gre za prometno nesrečo z udeležencem, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja (kolesar) prepišemo podatke z osebnega dokumenta.
10. označimo mesto trčenja na vozilu, ki ga opisujemo.
11. opišemo vidne poškodbe na vozilu, ki ga opisujemo.
12. s križci označimo polja, katerih opis najbolj ustreza obnašanju vozila, ki ga opisujemo. Zelo verjetno je, da označimo več polj. V spodnji kvadratek vpišemo število označenih polj.
13. skica nezgode naj vsebuje najpomembnejše podatke: smer vožnje obeh vozil, prometne znake, talne označbe, imena ulic, itd. Ne pozabimo označiti katero vozilo smo opisovali kot vozilo A in katero kot B.
14. vpišimo priznanje krivde, če smo sporazumno ugotovili povzročitelja. V to polje vpišemo tudi priče in druge okoliščine, ki pomagajo pri razjasnitvi okoliščin prometne nesreče.
Polja od 6 dalje (razen skice) izpolnjujemo ločeno za obe vozili.
Primer pravilno izpolnjenega evropskega poročila. Imena, naslovi in številke so izmišljeni. Vsaka podobnost ali identičnost je naključna.
  ::  Več o prometnih nesrečah...
MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 4