Društvo TečajCPP.com
Društvo za izobraževanje, 
osveščanje in oblikovanje.
Osredek pri Dobrovi 32, 1356 Dobrova
info@tecajcpp.com
Društvo TečajCPP.com
  Domov    Tečaj CPP    Testi CPP    Postanite član TečajCPP.com    FAQ in Ankete Društvo TečajCPP.com
Poiščite na TečajCPP.com 
   
Društvo TečajCPP.com
  :: No, pa začnimo...
Opravljanje vozniškega izpita
O avtošoli
Pomen izrazov
  :: Znaki in označbe
Znaki ki jih dajejo policisti + Triopan
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo
Svetlobni prometni znaki
Znaki za nevarnost
Znaki za izrecne odredbe
Znaki za obvestila
Dopolnilne table in drugi znaki
Označbe na vozišču
Uporaba rumene luči
  :: Vozilo v prometu
Označevanje udeležencev
Registrske tablice
Tehnični pregledi
Pnevmatike
  :: Uporaba vozil
Prevoz oseb
Prevoz tovora
Vleka
Vožnja in opojne substance
Prometne nesreče in EU poročilo
  :: Vožnja po cesti
Hitrost
Vključevanje na cesto, prehodi za pešce, železniška proga
Križišča
Obračanje in vzvratna vožnja
Ustavitev in parkiranje
Prehitevanje in vožnje mimo
Avtocesta
Vožnja skozi predore
  :: Nasveti
Speljevanje v klancu
Bočno parkiranje
Parkiranje v strmini
  :: Zanimivosti
Slike prometnih nesreč
Izpostavljenost v prometnih nesrečah
  :: Prevoz oseb
V motornem in priklopnem vozilu ali na njem se sme voziti le toliko oseb, kolikor je v vozilu sedežev oziroma stojišč.
Voznik sme v avtobusu, ki v prometnem dovoljenju nima vpisanih stojišč, voziti le toliko oseb, kolikor ima vozilo vgrajenih sedežev.
Vrat avtobusa ni dovoljeno odpirati oziroma imeti odprtih med vožnjo. Voznik ne sme pričeti z vožnjo avtobusa, dokler potniki niso varno vstopili oziroma izstopili in dokler vrata avtobusa niso zaprta.
Kadar voznik v vozilu prevaža organizirano skupino otrok, mora biti tako vozilo označeno s tablo.
Voznik motornega vozila ne sme voziti oseb v počitniški prikolici ali lahkem priklopniku.
V bivalnem vozilu - avtodomu se sme voziti takšno število oseb, kolikor je v prometnem dovoljenju vpisanih sedežev.
Med vožnjo v dvoslednem motornem vozilu morajo biti otroci, mlajši od 12 let in manjši od 150 cm, zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi, ki so primerni otrokovi telesni rasti in teži. V osebnih avtomobilih, v katerih zaradi konstrukcijskih lastnosti avtomobila otroka ni mogoče zavarovati na tak način, smejo sedeti ti otroci le na zadnjih sedežih.
V vozilu se na sedežu poleg voznika ne sme voziti oseba, ki je očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.
Na delovnem vozilu, ki ima prigrajena stojišča ali sedeže, se sme voziti le toliko oseb, kolikor je teh stojišč ali sedežev. Na delovnem vozilu v cestnem prometu mora biti v takem primeru prižgana rumena vrteča se ali utripajoča luč.
Na tovornem in priklopnem vozilu, polpriklopnem vozilu oziroma priklopnem vozilu, ki ga vleče traktor, se sme voziti v prostoru za tovor največ pet oseb za nalaganje in razlaganje tovora.
Voznik motornega kolesa ali kolesa z motorjem ne sme voziti osebe, ki je očitno pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil.
Kolesarji
Kolesarji morajo za vožnjo uporabljati kolesarski pas, kolesarsko stezo ali kolesarsko pot. Kjer teh ni, smejo voziti po vozišču ceste, če prometna signalizacija tega izrecno ne prepoveduje. Pri tem morajo voziti čim bližje desnemu robu vozišča, vendar ne smejo zavzeti več kot en meter od roba vozišča.     Več o tem...
Motorna kolesa
Z motornimi kolesi je dovoljeno voziti le po cestah, namenjenih prometu motornih vozil.
Motornemu kolesu sme biti priklopljen lahki priklopnik za prtljago na največ dveh kolesih, ki ga vleče za seboj. Ta priklopnik ne sme biti širši od enega metra in mora biti pripet tako, da se ne more sam odpeti in da je zagotovljena njegova stabilnost.
Voznik motornega kolesa sme prevažati potnika samo, če je na vozilu vgrajen za potnika poseben sedež in stopalke za noge ali če ima stranski priklopnik. Potnik na motornem kolesu mora imeti med vožnjo noge na stopalkah.
Na motornem kolesu je dovoljeno voziti le osebo, staro več kot 12 let.
Voznik motornega kolesa mora voziti tako, da ne zmanjšuje stabilnosti vozila, ne ovira drugih udeležencev v prometu, zlasti ne sme spuščati krmila, se voziti po enem kolesu, se držati za drugo vozilo, prevažati, vleči ali potiskati predmetov, ki bi ga ovirali, ali potiskati in vleči drugih udeležencev v cestnem prometu.
Za kolo z motorjem se smiselno uporabljajo pravila za motorno kolo.
Voznik kolesa z motorjem, mlajši od 16 let, ne sme prevažati potnika.
 
MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 4