Društvo TečajCPP.com
Društvo za izobraževanje, 
osveščanje in oblikovanje.
Osredek pri Dobrovi 32, 1356 Dobrova
info@tecajcpp.com
Društvo TečajCPP.com
  Domov    Tečaj CPP    Testi CPP    Postanite član TečajCPP.com    FAQ in Ankete Društvo TečajCPP.com
Poiščite na TečajCPP.com 
   
Društvo TečajCPP.com
  :: No, pa začnimo...
Opravljanje vozniškega izpita
O avtošoli
Pomen izrazov
  :: Znaki in označbe
Znaki ki jih dajejo policisti + Triopan
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo
Svetlobni prometni znaki
Znaki za nevarnost
Znaki za izrecne odredbe
Znaki za obvestila
Dopolnilne table in drugi znaki
Označbe na vozišču
Uporaba rumene luči
  :: Vozilo v prometu
Označevanje udeležencev
Registrske tablice
Tehnični pregledi
Pnevmatike
  :: Uporaba vozil
Prevoz oseb
Prevoz tovora
Vleka
Vožnja in opojne substance
Prometne nesreče in EU poročilo
  :: Vožnja po cesti
Hitrost
Vključevanje na cesto, prehodi za pešce, železniška proga
Križišča
Obračanje in vzvratna vožnja
Ustavitev in parkiranje
Prehitevanje in vožnje mimo
Avtocesta
Vožnja skozi predore
  :: Nasveti
Speljevanje v klancu
Bočno parkiranje
Parkiranje v strmini
  :: Zanimivosti
Slike prometnih nesreč
Izpostavljenost v prometnih nesrečah
  :: Označbe na vozišču
Označbe na vozišču so bele,     rumene, modre ali rdeče barve.
Označbe na vozišču so:
vzdolžne označbe,
prečne označbe,
druge.
Vzdolžne označbe
Vzdolžne označbe so široke najmanj 10 cm, dvojne črte pa so med sabo oddaljene 10 cm:
  neprekinjena črta.
prekinjena črta.
dvojna črta.
Neprekinjena vzdolžna črta je lahko ločilna ali robna, vožnja po njej ali preko nje je prepovedana. Kadar ločuje smerni vozišči je prepovedana tudi vožnja po smernem vozišču za nasprotni promet.
Ločilna črta (V-1) se rabi za:
• razmejitev vozišča na smerna vozišča.
• razmejitev smernega vozišča na prometne in posebne pasove.
Robna črta (V-1.1) se rabi za označitev roba vozišča.
Prekinjena vzdolžna črta je lahko ločilna, opozorilna, kratka ali široka.
Ločilna prekinjena črta (V-2) se rabi za:
• razmejitev vozišča na smerna vozišča. • razmejitev smernega vozišča na prometne pasove
Opozorilna črta (V-3) se rabi za opozarjanje na bližino neprekinjene črte.
Kratka prekinjena črta (V-4) se rabi kot vodilna črta na križišču (desno) in za omogočanje vključevanja vozil z manj pomembnih stranskih cest oziroma individualnih priključkov (spodaj).
Široka prekinjena črta se rabi za:
• razmejitev posebnih prometnih površin (V-5)- avtobusna postajališča in postajališča za taksije v niši. • razmejitev med prometnimi pasovi in pospeševalnim ter zaviralnim pasom (V-5.1) (slika prikazuje samo zaviralni pas, pri pospeševalnem je uporaba črte enaka.
• razmejitev pasov za vključevanje v promet in izključevanje iz njega na križiščih zunaj naselja (V-5.2) (slika prikazuje samo izključevanje , pri vključevanju je uporaba črte enaka). • razmejitev kot robna črta na križišču (V-5.3), na katerem prednostna cesta ne poteka naravnost.
Dvojna vzdolžna črta je lahko dvojna neprekinjena, dvojna prekinjena in dvojna kombinirana.
Dvojna neprekinjena črta se rabi za:
• ločitev vozišča z vsaj dvema prometnima pasovoma za vožnjo vozil v isto smer (V-6) na smerna vozišča. • ločitev prometnega pasu od prometnega pasu, ki je 24 ur na dan rezerviran za vozila javnega prevoza potnikov (V-6.1).
Dvojna neprekinjena črta prepoveduje vozniku vožnjo po njej ali preko nje, kadar ločuje smerni vozišči pa tudi vožnjo po smernem vozišču za nasprotni promet.
Dvojna prekinjena črta (V-7) se rabi za zaznamovanje prometnih pasov s spremenljivo smerjo vožnje, na katerih je promet urejen z napravami za dajanje svetlobnih prometnih znakov
Dvojna kombinirana črta se rabi za:
• ločitev smernih vozišč na mestih, kjer je preglednost takšna, da dopušča prehitevanje samo v eni smeri vožnje (V-8). • ločitev prometnega pasu od prometnega pasu, ki je samo določene ure v dnevu rezerviran za vozila javnega prevoza potnikov (V-8.1).
S strani, na kateri je neprekinjena črta, je vozniku prepovedana vožnja po njej ali preko nje, kadar ločuje smerni vozišči pa tudi vožnja po smernem vozišču za nasprotni promet.
Prečne označbe
Prečne označbe so:
  široke prečne črte.
poševne črte.
mejne črte.
prehodi za pešce.
prehodi kolesarske steze in poti čez vozišče
Široka prečna črta je lahko prekinjena ali neprekinjena.
Neprekinjena široka prečna črta (V-9) označuje mesto, na katerem mora voznik v naslednjih primerih ustaviti vozilo:
• ob vstopu na križišče, kjer je promet urejen z znakom II-2 (Ustavi!). V takem primeru je lahko na vozišču pred črto napisana tudi beseda "STOP".
• ob vstopu na križišče, kjer je promet urejen s semaforjem, na katerem gori rdeča oziroma rumena luč, ali če ureja promet policist, ki je s predpisanim znakom zaprl smer.
• pred prehodom za pešce, kjer je promet urejen s semaforjem, na katerem gori rdeča oziroma rumena luč.
• pred prehodom za pešce na katerem urejajo promet pripadniki šolske prometne službe s predpisanimi pripomočki.
Prekinjena široka prečna črta (V-10) označuje mesto, na katerem mora voznik ustaviti vozilo, če je potrebno, da pusti mimo vozila, ki vozijo po prednostni cesti. Pred črto je lahko zaznamovan opozorilni trikotnik.
Namesto prekinjene široke prečne črte se lahko nadomesti s trikotniki z vrhom, obrnjenim proti vozilu.
Poševne črte so:
Črta za zapiranje pospeševalnega pasu, prometnega prehitevalnega pasu in za zapiranje prometnega pasu za počasna vozila (V-11), ki označuje mesto zapiranja.
Črta za odpiranje zaviralnega pasu in prometnega pasu počasna vozila (V-12), ki označuje mesto odpiranja.
Črta za zapiranje pasu, rezerviranega za vozila javnega prevoza potnikov (V-13), ki označuje mesto zapiranja.
Črta za odpiranje pasu, rezerviranega za vozila javnega prevoza potnikov (V-14), ki označuje mesto odpiranja.
Mejna črta
Mejna črta (V-15) označuje mesto uvoza , kjer je treba ločiti del vozišča, na katerem je promet prepovedan.
Prehod za pešce
Prehod za pešce (V-16 in V-16.1) označuje del površine vozišča, namenjena prehajanju pešcev.
     Več o tem...
Prehod za kolesarje
Prehod za kolesarje (V-17) označuje del površine vozišča, namenjenega za prehod kolesarjev čez vozišče.
Kadar na križišču prehod za kolesarje poteka neposredno ob prehodu za pešce, ki je zaznamovan s pravokotniki z daljšo stranico, vzporedno z osjo ceste, sme biti prehod za kolesarje (V.17.1) zaznamovan le z eno vrsto kvadratov, in sicer na tisti strani prehoda za pešce, ki je bližje sredini križišča.
Druge označbe na vozišču in drugih prometnih površinah
Druge označbe na vozišču in drugih prometnih površinah so:
  puščice
polja za usmerjane prometa
usmerjevalne črte
napisi
označbe za zaznamovanje prometnih površin za posebne namene
označbe za zanamovanje mest za parkiranje
Puščica na vozišču se rabi za zaznamovanje obvezne smeri vožnje vozil, če je zaznamovana na prometnem pasu, obrobljenem z neprekinjeno črto, in za obveščanje voznikov o namenu pasov, če je zaznamovana na pasu, obrobljenem s prekinjeno črto.     Več o tem...
Polja za usmerjanje prometa označujejo površino, na kateri je prepovedan promet in na kateri nista dovoljena ustavitev in parkiranje. Polja za usmerjanje prometa so:
Zaporna ploskev med pasovoma z nasprotnima smerema prometa (V-30).
Zaporna ploskev med pasovoma z istima smerema prometa (V-31).
Polje na mestu odpiranja pasu za zavijanje (V-32).
Polje pred otokom za ločitev prometnih tokov (V-33).
Polje na uvoznem (V-34) in izvoznem (V-35) kraku na avtocesti in hitri cesti.
(slika prikazuje samo V-34 pri pospeševalnem pasu, pri zaviralnem je uporaba črte enaka, samo obrnjena)
Usmerjevalna črta označuje mesto spremembe proste površine vozišča pred ovirami, ki so na cesti ali na njenih robovih.
Usmerjevalna črta za označitev ovire na robu ceste (V-36).
Usmerjevalna črta za označitev ukinitve enega od prometnih pasov, namenjenih za vožnjo v isto smer (V-37).
Napisi na vozišču (V-38) in simboli na vozišču (V-39) dajejo udeležencem v cestnem prometu potrebna obvestila. Ta so na primer besede: "STOP", "ŠOLA", "BUS", simboli ter imena krajev, številke cest itd.
Označbe za označevanje prometnih površin za posebne namene se rabijo za:
Zaznamovanje dela vozišča, na katerem je prepovedano parkiranje (V-40).
Zaznamovanje mest na vozišču, na katerih je prepovedana ustavitev in parkiranje (V-41).
Zaznamovanje mest na pločniku, na katerih je prepovedano parkiranje (V-42)
Zaznamovanje mest na vozišču, ki so rezervirana za avtobusna postajališča (V-43).
Zaznamovanje mest, rezerviranih za invalide (V-45).
Zaznamovanje mest na vozišču, na katerih so izvedene začasne (V-46) ali trajne (V-46.1) fizične ovire za umirjanje prometa - grbine (slika 56 in 57), ter označitev optičnih (V-46.2) zavor za umirjanje prometa.
     Več o tem označevanju prometnih površin za posebne namene...
Zaznamovanje mest za parkiranje. Glede na os vozišča je parkiranje lahko:
vzdolžno (V-47) poševno (V-47.1) pravokotno (V-47.2)
 
MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 4