Društvo TečajCPP.com
Društvo za izobraževanje, 
osveščanje in oblikovanje.
Osredek pri Dobrovi 32, 1356 Dobrova
info@tecajcpp.com
Društvo TečajCPP.com
  Domov    Tečaj CPP    Testi CPP    Postanite član TečajCPP.com    FAQ in Ankete Društvo TečajCPP.com
Poiščite na TečajCPP.com 
   
Društvo TečajCPP.com
  :: No, pa začnimo...
Opravljanje vozniškega izpita
O avtošoli
Pomen izrazov
  :: Znaki in označbe
Znaki ki jih dajejo policisti + Triopan
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo
Svetlobni prometni znaki
Znaki za nevarnost
Znaki za izrecne odredbe
Znaki za obvestila
Dopolnilne table in drugi znaki
Označbe na vozišču
Uporaba rumene luči
  :: Vozilo v prometu
Označevanje udeležencev
Registrske tablice
Tehnični pregledi
Pnevmatike
  :: Uporaba vozil
Prevoz oseb
Prevoz tovora
Vleka
Vožnja in opojne substance
Prometne nesreče in EU poročilo
  :: Vožnja po cesti
Hitrost
Vključevanje na cesto, prehodi za pešce, železniška proga
Križišča
Obračanje in vzvratna vožnja
Ustavitev in parkiranje
Prehitevanje in vožnje mimo
Avtocesta
Vožnja skozi predore
  :: Nasveti
Speljevanje v klancu
Bočno parkiranje
Parkiranje v strmini
  :: Zanimivosti
Slike prometnih nesreč
Izpostavljenost v prometnih nesrečah
  :: Znaki, ki jih dajejo policisti
Znaki, ukazi in odredbe, ki jih dajejo policisti, razveljavijo prometna pravila in prometno signalizacijo.
Udeleženci v prometu morajo ravnati v skladu z znaki, odredbami in ukazi policistov v cestnem prometu tudi v primeru, če s tem odstopajo od prometnih pravil in prometne signalizacije.
Znaki, ki jih dajejo policisti, so:
znaki, ki jih dajejo s položajem telesa,
znaki, ki jih dajejo s položajem telesa rok,
svetlobni in zvočni znaki, ki jih dajejo policisti z napravami, ki so vgrajene v oziroma na policijskih vozilih,
drugi svetlobni in zvočni znaki.
Znaki, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu s položajem telesa, pomenijo:
Telo v pokončni stoji z vodoravno odročenima rokama ali z rokama, spuščenima ob telesu, pomeni, da vozila, ki prihajajo iz smeri, proti kateri je policist obrnjen s hrbtom oziroma s prsmi, nimajo prostega prehoda in morajo ustaviti, vozila, ki prihajajo z njegovih bočnih strani, pa imajo prost prehod.
Znaki, ki jih dajejo udeležencem v cestnem prometu policisti z rokami, pomenijo:
Pokončno dvignjena roka z odprto dlanjo pomeni, da morajo vsa vozila obvezno ustaviti. Če je ta znak dan na križišču, pomeni prepoved prehoda za vsa vozila, razen za tista, ki so v trenutku, ko policist dvigne roko, tako blizu križišča, da ne morejo varno ustaviti.
Vodoravno predročena desna roka z odprto dlanjo pomeni, da se morajo udeleženci v cestnem prometu, ki s svojim gibanjem sekajo smer, v katero je roka iztegnjena - vozniki, ki vozijo naravnost, vozniki, ki zavijajo desno - ustaviti in počakati Počasno mahanje z vodoravno odročeno roko gor in dol z navzdol obrnjeno odprto dlanjo pomeni, da mora voznik, proti katerem daje policist ta znak, zmanjšati hitrost vožnje.
Kroženje z roko v podlakti z odprto dlanjo v smeri proti sebi pomeni, da mora voznik, ki mu daje policist ta znak, pospešiti vožnjo. Odročena roka z odprto dlanjo, usmerjeno proti določenemu vozilu pomeni, da mora voznik tega vozila obvezno ustaviti.
Zgoraj omenjeni znaki imajo naveden pomen, kadar je policist, ki jih daje, na ali ob vozišču oziroma na drugi površini, na kateri se opravlja promet. Razen za voznike se ti znaki smiselno uporabljajo tudi za druge udeležence v cestnem prometu (pešci).
Znake za zmanjšanje hitrosti, pospešeno vožnjo ali ustavitev lahko daje policist tudi iz oziroma z vozila.
Svetlobni znaki, ki jih dajejo policisti
Za dajanje znakov z rokami lahko policist uporablja lopar za urejanje prometa ali ročno svetilko. Lopar za urejanje prometa ima lahko lasten vir svetlobe.     Več o tem...
Policist ustavlja vozila ponoči z ročno svetilko, ki daje rdečo svetlobo ali z loparjem z lastnim virom svetlobe rdeče barve tako, da maha s svetilko ali loparjem levo in desno, pravokotno na vzdolžno os ceste. Ta znak pomeni, da mora voznik, ki vozi proti policistu, ki daje tak znak, zmanjšati hitrost in vozilo ustaviti ob robu ali zunaj vozišča.
Svetlobna tabla v policijskem vozilu je elektronski zaslon, na katerem lahko policist izpiše statično ali tekoče oziroma premikajoče se sporočilo (opozorilo ali odredbo) drugim udeležencem v cestnem prometu. Udeleženec v cestnem prometu se mora ravnati po policistovi odredbi, izpisani na svetlobni tabli.     Več o tem...

Drugi zvočni in svetlobni znaki, ki jih dajejo policisti

Zvočni znaki, ki jih dajejo policisti s piščalko udeležencem v cestnem prometu pri urejanju prometa, pomenijo:
  en žvižg pomeni za udeležence v cestnem prometu obveznost, naj bodo pozorni na policista, ki ta znak daje, ker bo z ustreznim znakom izrazil določeno zahtevo,
več zaporednih žvižgov pomeni, da je nekdo od udeležencev v cestnem prometu ravnal v nasprotju z zahtevo, izraženo z določenim znakom, v nasprotju s prometnim pravilom ali v nasprotju s prometno signalizacijo.
Policist, ki daje ta znak, mora obenem pokazati, na katerega udeleženca v cestnem prometu se ta znak nanaša in kaj mora udeleženec storiti.
Zvočni znaki s piščalko se uporabljajo samo skupaj z znaki, ki jih dajejo policisti z rokami in položajem telesa.
Enake znake morajo uporabljati tudi ostale pooblaščene službe, ki izvajajo kontrolo na cestah, kot so občinsko redarstvo, carina, prometni inšpektorat, veterinarski inšpektorat.
 
  :: Triopan
Triopan znak (tristrana piramida) je znak, ki ga policisti postavijo na tla in na katerem so lahko upodobljeni znaki za nevarnost, znaki za izrecne odredbe in znaki za obvestila. Oblika znaka za obvestila je v tem primeru lahko prilagojena ploskvi triopana.
 
MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 4