Društvo TečajCPP.com
Društvo za izobraževanje, 
osveščanje in oblikovanje.
Osredek pri Dobrovi 32, 1356 Dobrova
info@tecajcpp.com
Društvo TečajCPP.com
  Domov    Tečaj CPP    Testi CPP    Postanite član TečajCPP.com    FAQ in Ankete Društvo TečajCPP.com
Poiščite na TečajCPP.com 
   
Društvo TečajCPP.com
  :: No, pa začnimo...
Opravljanje vozniškega izpita
O avtošoli
Pomen izrazov
  :: Znaki in označbe
Znaki ki jih dajejo policisti + Triopan
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo
Svetlobni prometni znaki
Znaki za nevarnost
Znaki za izrecne odredbe
Znaki za obvestila
Dopolnilne table in drugi znaki
Označbe na vozišču
Uporaba rumene luči
  :: Vozilo v prometu
Označevanje udeležencev
Registrske tablice
Tehnični pregledi
Pnevmatike
  :: Uporaba vozil
Prevoz oseb
Prevoz tovora
Vleka
Vožnja in opojne substance
Prometne nesreče in EU poročilo
  :: Vožnja po cesti
Hitrost
Vključevanje na cesto, prehodi za pešce, železniška proga
Križišča
Obračanje in vzvratna vožnja
Ustavitev in parkiranje
Prehitevanje in vožnje mimo
Avtocesta
Vožnja skozi predore
  :: Nasveti
Speljevanje v klancu
Bočno parkiranje
Parkiranje v strmini
  :: Zanimivosti
Slike prometnih nesreč
Izpostavljenost v prometnih nesrečah
  :: Prehitevanje
Prehitevanje je vožnja mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki se premika v isti smeri po prometnem pasu ali delu smernega vozišča, ki je namenjen prometu. Hitrejša vožnja ene kolone vozil od druge na cesti, ki ima najmanj dva prometna pasova za vožnjo v isto smer, ni prehitevanje.
Voznik sme začeti prehitevati le, če ima na cesti dovolj prostora. S prehitevanjem ne sme ovirati udeleženca cestnega prometa, ki ga prehiteva.
Pred prehitevanjem vozila, mora dati voznik predpisan znak, nato pa ga na primerni bočni razdalji brez oklevanja prehiteti. Po končanem prehitevanju se mora, čimprej vrniti na prometni pas, po katerem je vozil pred prehitevanjem.
Na smernem vozišču z najmanj dvema prometnima pasovoma sme voznik, ki je prehitel vozilo in želi prehiteti še drugo vozilo, ostati na prometnem pasu, po katerem je prehiteval prvo vozilo, če s tem ne ovira hitrejših vozil, ki se mu približujejo od zadaj.
Voznik prehitevanega vozila ne sme povečati hitrosti. Po potrebi mora zmanjšati hitrost in se pomakniti k desnemu robu vozišča.
Prehitevanje vozil je dovoljeno le po levi strani. Po desni je dovoljeno prehiteti le v naslednjih primerih:

vozilo, ki zavija levo, če je voznik tega vozila dal znak in zavzel na vozišču tak položaj, da se da zanesljivo sklepati, da bo zavil levo, in če je na njegovi desni strani dovolj prostora za prehitevanje.

Za predvajanje animacie kliknite na sliko.

vozilo, ki vozi na cesti v naselju, s smernim voziščem z dvema ali več prometnimi pasovi, po prometnem pasu, ki ni skrajno desni.

Za predvajanje animacie kliknite na sliko.

vozilo, ki vozi na ploščadi z več prometnimi pasovi, v katero se razširi smerno vozišče pred cestninsko postajo, na kateri je hitrost omejena na največ 60 km/h.
tirno vozilo, ki vozi po tirnicah, položenih po sredini vozišča, če je med tirnim vozilom in desnim robom vozišča prometni pas. Na enosmerni cesti ga je v takem primeru dovoljeno prehiteti tudi po levi strani.
Prehitevanje po desni strani ni dovoljeno na avtocesti in cesti rezervirani za motorna vozila!
Voznik ne sme začeti prehitevati drugega vozila:
če je voznik, ki vozi za njim, že začel prehitevati,
če je voznik, ki vozi pred njim, že dal znak, da bo prehitel vozilo pred seboj ali zavil v levo, ali se je razvrstil za zavijanje v levo,
pod vrhom klanca, pred ovinkom ali v ovinku, kjer ni zadostne vidne razdalje, razen na smernem vozišču z najmanj dvema prometnima pasovoma,
v predoru, razen če sta smerni vozišči speljani vsako skozi svojo predorsko cev,
po odstavnem pasu,
če se po prehitevanju ne bi mogel varno vključiti na smerno vozišče oziroma na prometni pas, po katerem je vozil pred prehitevanjem,
če smerno vozišče za vožnjo vozil v nasprotni smeri ni prosto v dolžini, ki je potrebna za prehitevanje,
ki zmanjšuje hitrost ali ustavlja pred prehodom za pešce, na katerem ali ob katerem so pešci,
ob zmanjšani vidljivosti, razen na smernem vozišču z najmanj dvema prometnima pasovoma,
vozila ali kolone vozil, ki vozi z zmanjšano hitrostjo zaradi gostote prometa ali drugih razmer v prometu,
ko se približuje mestu, kjer se izvaja delo na cesti, na katerega je opozorjen prometno signalizacijo
na prehodu ceste čez železniško progo, razen enoslednega vozila,
na križišču, razen enoslednega vozila in v naslednjih primerih:
   - vozilo, ki zavija levo,
   - vozilo, ki vozi po prednostni cesti,
   - vozilo, ki pri zeleni luči vozi preko križišča, na katerem je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki.
Za predvajanje animacie kliknite na sliko.
 
  :: Vožnja mimo
Vožnja mimo je vožnja mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki se ne premika, objekta ali ovire na vozišču.
Voznik, ki hoče peljati mimo, sme to storiti po levi ali desni strani, če ima dovolj prostora, pri čemer ne sme ovirati udeležencev cestnega prometa, ki vozijo oziroma prihajajo z nasprotne smeri. Če mora pri tem spremeniti smer vožnje, mora paziti na promet za seboj in spremembo smeri nakazati.
Če voznik svojo namero, da bo zavil levo, nakaže in se postavi v takšen položaj, iz katerega se da nedvoumno sklepati, da bo zavil na levo, smejo drugi vozniki voziti mimo le po njegovi desni, če je na cesti dovolj prostora.
Vožnja mimo kolone vozil, ustavljene na smernem vozišču, je prepovedana, če se voznik po vožnji mimo ne bi mogel varno in brez oviranja vrniti na smerno vozišče za vožnjo v smeri, v kateri vozi.
Če je dovolj prostora, lahko voznik enoslednega vozila s primerno hitrostjo in pazljivostjo vozi mimo ustavljenega vozila ali kolone vozil po desni strani, razen, kadar so se vozila v koloni ustavila pred križiščem.
Vožnja mimo vozila, ustavljenega pred prehodom za pešce, na katerem je ali na katerega stopa pešec, je prepovedana.
 
  :: Srečanje
Srečanje je vožnja mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki prihaja z nasprotne smeri
Pri srečanju mora voznik zagotoviti na svoji levi strani zadostno bočno razdaljo med svojim vozilom in udeležencem cestnega prometa, s katerim se srečuje, če je treba, pa se tudi umakniti na desno stran vozišča, zmanjšati hitrost ali ustaviti.
Na ozki cesti, zoženem delu ceste ali na klancu, kjer je srečanje oteženo, mora ustaviti vozilo in po potrebi zapeljati vzvratno ter omogočiti varno srečanje voznik, ki to lažje stori.
Na klancu ustavi praviloma tisti, ki vozi navzdol, razen kadar je tistemu, ki vozi navkreber, zaradi prometnih okoliščin to lažje storiti.
Kadar mora na cesti pri srečanju eno od vozil zapeljati vzvratno, mora to storiti voznik vozila:
- ki se srečuje z vozilom, ki vleče priklopno vozilo;
- ki se srečuje z avtobusom.
 
MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 4