Društvo TečajCPP.com
Društvo za izobraževanje, 
osveščanje in oblikovanje.
Osredek pri Dobrovi 32, 1356 Dobrova
info@tecajcpp.com
Društvo TečajCPP.com
  Domov    Tečaj CPP    Testi CPP    Postanite član TečajCPP.com    FAQ in Ankete Društvo TečajCPP.com
Poiščite na TečajCPP.com 
   
Društvo TečajCPP.com
  :: No, pa začnimo...
Opravljanje vozniškega izpita
O avtošoli
Pomen izrazov
  :: Znaki in označbe
Znaki ki jih dajejo policisti + Triopan
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo
Svetlobni prometni znaki
Znaki za nevarnost
Znaki za izrecne odredbe
Znaki za obvestila
Dopolnilne table in drugi znaki
Označbe na vozišču
Uporaba rumene luči
  :: Vozilo v prometu
Označevanje udeležencev
Registrske tablice
Tehnični pregledi
Pnevmatike
  :: Uporaba vozil
Prevoz oseb
Prevoz tovora
Vleka
Vožnja in opojne substance
Prometne nesreče in EU poročilo
  :: Vožnja po cesti
Hitrost
Vključevanje na cesto, prehodi za pešce, železniška proga
Križišča
Obračanje in vzvratna vožnja
Ustavitev in parkiranje
Prehitevanje in vožnje mimo
Avtocesta
Vožnja skozi predore
  :: Nasveti
Speljevanje v klancu
Bočno parkiranje
Parkiranje v strmini
  :: Zanimivosti
Slike prometnih nesreč
Izpostavljenost v prometnih nesrečah
  :: Svetlobni prometni znaki
Svetlobni prometni znaki so:
svetlobni znaki za urejanje prometa vozil,
svetlobni znaki za urejanje prometa pešcev,
svetlobni znaki za urejanje prometa tramvajev,
svetlobni znaki za urejanje prehoda ceste čez železniško progo,
svetlobni znaki za označevanje del na cesti, drugih ovir in poškodb vozišča, ki pomenijo nevarnost za udeležence v cestnem prometu.
Svetlobni prometni znaki oziroma semaforji, izključujejo pomen prometnih znakov, ki opredeljujejo prednost, in so z njimi postavljeni na istem nosilcu (drogu). To ne velja za utripajočo rumeno luč.
Urejanje prometa vozil
Če so semaforji uporabljeni na več prometnih pasovih in smereh vožnje hkrati, so svetlobni znaki za urejanje prometa vozil z desne strani vozišča.
Barve luči na semaforju, imajo naslednji pomen:
  rdeča luč - prepovedana vožnja.
rdeča in rumena luč, ki gorita hkrati - prepovedana vožnja in napoved, da se bo prižgala zelena luč.
zelena luč - prost prehod in obveznost za voznika, da brez odlašanja odpelje oziroma nadaljuje vožnjo.
rumena luč - prepovedana vožnja, razen v primeru, ko se vozilo, pri vožnji z dovoljeno hitrostjo, ne more varno ustaviti.
zelena puščica na luči semaforja - voznik sme voziti le v smeri puščice.
   zelena puščica kot dopolnilni znak na semaforju - kljub rdeči ali rumeni luči na semaforju sme voznik voziti v smeri puščice, pri tem pa ne sme ovirati vozil, ki vozijo po cesti, na katero se vključuje.
rumena puščica - ki je postavljena pri izhodu s križišča, obvešča voznike, ki so na križišču in zavijajo levo, da se je za vozila, ki prihajajo z nasprotne strani, že prižgala rdeča luč in da lahko zapustijo križišče.
rumena utripajoča luč - vozi posebno previdno.
Zgoraj omenjene luči se prižigajo v naslednjem zaporedju: rdeča - rdeča in rumena hkrati - zelena - rumena - rdeča.
Zaporedje barv na semaforju je naslednje: zgoraj rdeča, v sredini rumena in spodaj zelena. Na semaforju, ki je nameščen horizontalno, si z leve proti desni strani sledijo rdeča, rumena in zelena luč.
Če se s semaforji ureja promet na vsakem prometnem pasu posebej, morajo biti v lučeh puščice, ki kažejo smer ali smeri, na katere se svetlobni znaki nanašajo. Voznik sme voziti le v smeri svetleče puščice.
Če se z napravami za dajanje svetlobnih znakov za urejanje prometa vozil ureja promet vozil na vozišču z več kot dvema prometnima pasovoma, ki so zaznamovani z dvojnimi prekinjenimi črtami, mora biti nad vsakim od prometnih pasov postavljen svetlobni znak, ki ureja promet vozil na pasu, nad katerim je postavljen.
Stalno svetleč svetlobni znak nad enim od prometnih pasov pomeni:
  rdeč "x" - promet na prometnem pasu je prepovedan;
zelena puščica, usmerjena navpično navzdol - prometni pas je odprt za promet;
rumena utripajoča puščica, usmerjena poševno navzdol - prometni pas je treba zapustiti v smeri puščice.
Če se s semaforji ureja promet kolesarjev posebej, mora biti v lučeh simbol kolesa. V primerih, kadar prehod za kolesarje in prehod za pešce, ki sta drug ob drugem, prečkata križišče, sme biti promet kolesarjev in pešcev urejen z isto napravo za dajanje dvobarvnih svetlobnih prometnih znakov.
Urejanje prometa pešcev
Za urejanje prometa pešcev se uporabljajo naprave za dajanje svetlobnih znakov z rdečo in zeleno lučjo (semaforji za pešce).
Če se zelena spremeni v rdečo v času, ko pešec prečka vozišče, mora prečkanje nadaljevati.
Kolesarji morajo spoštovati svetlobne znake za pešce, če se stikata pešpot in kolesarska pot in ni posebnih svetlobnih znakov za kolesarje.
Urejanje prometa tramvajev
Za urejanje prometa tramvajev se lahko uporabljajo tudi posebne naprave za dajanje svetlobnih znakov z enobarvnimi lučmi bele barve (semaforji za tramvaje). Luči bele barve imajo obliko vodoravne, navpične ali poševne črte. Vodoravna črta pomeni prepoved prehoda tramvajev, navpična in poševna pa prost prehod tramvajev v ustrezni smeri.
Urejanje prehoda ceste čez železniško progo
Svetlobni znaki za označevanje prehoda ceste čez železniško progo so znaki za označevanje zapornic in polzapornic ter znaki, ki napovedujejo približevanje vlaka oziroma spustitev zapornic ali polzapornic.
Zapornice ali polzapornice morajo biti zaznamovane z rdečimi odsevnimi stekli ali s stalnimi ali utripajočimi lučmi.
Če svetlobni znaki na prehodu ceste čez železniško progo brez zapornic ali polzapornic napovedujejo približevanje vlaka oziroma spustitev zapornic ali polzapornic na prehodu železniške proge z zapornicami ali polzapornicami ter če ti znaki obveščajo udeležence v cestnem prometu, da so zapornice ali polzapornice spuščene, se pri tem
izmenično prižigata dve okrogli rdeči luči v vodoravni osi na     trikotni tabli.
Svetlobni znaki za označevanje del na cesti, drugih ovir in poškodb vozišča, ki pomenijo nevarnost za udeležence v cestnem prometu
Oranžna luč, ki se uporablja na tablah čelne zapore za označitev zaprtega dela ceste. Utripajoča rumena luč, ki se uporablja za poudarjanje prometnega znaka, nad katerim je postavljena.
Niz med seboj odvisno povezanih luči, ki se izmenično prižigajo v smeri vožnje vozil in so postavljene na tablah pokončne zapore. Niz luči opozarja, da je en ali več prometnih pasov zaprtih in da je promet preusmerjen v smeri prižiganja - "potovanja" luči. Rumena utripajoča puščica, usmerjena poševno navzdol, ki je sestavljena iz več hkrati utripajočih luči, za opozarjanje, da je prometni pas zaprt in da ga je treba zamenjati v smeri puščice. Puščica je lahko uporabljena na posebnih signalnih tablah na vozilih.
 
MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 4